Velkommen til Hovedgård Badminton Klubs hjemmeside.


Generalforsamling 2023

 

Mandag den 27. marts 2023 kl. 19.00 i Cafeteriet i P. Olesens idrætscenter Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag.

 5. Kontingentfastsættelse 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet pa° generalforsamlingen, skal være formanden, Michael Rasmussen ( lisa_michael@hotmail.dk ) i hænde senest den 20. marts 2023 Hovedgård IF Badminton Ordinær Generalforsamling

 


 
Med Sportslige hilsner 
Hovedgård Badminton Klub